Նորություններ

Մենք ուրախ ենք կիսվել ձեզ հետ մեր աշխատանքի արդյունքների, ընկերության նորությունների մասին և տրամադրել ժամանակին զարգացումներ և անձնակազմի նշանակման և հեռացման պայմաններ: